Қазақстанға экспорт

Бір жерден басқа жерге жүкті тасымалдаудың барлық тәсілінің арасында, әлемде атап айтқанда автомобильдік тасымалдау неғұрлым көп танымал. Олар габариттік және габариттік емес жүктерді тасымалдауға рұқсат етеді, ал тасымалдаудың көлемі азғантай болуы мүмкін, онда Қазақстан мен Ресейге құрама жүкті көп қылып тасуға ұсынады.

Автомобильдік тасымалдау бірнеше қажетті орыннан тұрады. Бұл қатынас құралы, қатынас жолдары, құрылыстар. Мысал үшін, Қазақстанға немесе Ресейге автотасымалдау.

Қазақстанға тауарларды жеткізу

Қатынас құралы, оны тағы да жылжымалы құрам деп атайды, - бұл әртүрлі көлік құралдары (автобустар мен автомобильдер), сондай-ақ жартылай тіркемелер мен нақты міндеті бар жартылай тіркемелер. Олар импортқа тапсырыс беретін және оны сатып алатын, Қазақстанға, Ресейге немесе басқа елге жүкті жіберу үшін арналған.

Қатынас жолдары – бұл тауарды бір нүктеден екінші нүктеге тасымалдайтын көлік қозғалатын жолдар. Осы жолдар жүктер тасымалдайтын компанияда белгіленген маршруттармен негізделген. Бізде осындай бірнеше маршрут бар: Еуропадан және Қытайдан Қазақстан мен Ресейге экспорт, сондай-ақ Ресейден Қазақстанға және кейін қарай тауарларды жеткізу.

Құрылыстар – бұл гараждар, көлік кәсіпорындары, авто-жөндеу зауыттары, тауарларды тиеу және түсіру жерлері, техникалық қызмет көрсету станциялары, автомай-құю жерлері. Олар кез-келген маршрута үнемі кездеседі, бұл ытайдан жүкті жеткізу, Германиядан тасымалдау, немесе Ресейдің-Қазақстанның жүкті тасымалдауы болмасын.

Әлемде, негізінен алғанда барлық тасымалдау &ndash автокөлігімен жүзеге асырылады; бұл, жалпы алғанда, тасымалданатын тауардың барлық көлемінің 4/5-ы.

Тасымалдаудың екі негізгі түрі бар: жолаушылар мен жүкті тасымалдайтын. Бізді екінші түр қызықтырады.

Қазақстан мен Ресейге жүкті жіберудің өз ерекшеліктері бар.

Ендеше, жүкті тасымалдаудың өзі ерекшеленетін бірнеше белгілері бар:

  • Жүктің партиясының өлшемі. Ол массалық және ұсақ болады. Массалық – бұл біртипті жүкпен үлкен көлемді тасымалдау. Ұсақ – әртүрлі номенклатуралы тасымалданатын тауар партиясы;
  • Салалық белгі. Осы белгі бойынша біз келесі салаларға Қазақстан мен Ресейге жүкті жібердік; ауал шаруашылығы, сауда, өнеркәсіптік, құрылыс және басқалары;
  • Игеру уақыты бойынша, ауысымдық, уақытша, тұрақты тасымалдау болады. Ауысымдық тасымалдау жылдың бір ауысымында қайталанады, ал уақытша – бұл ауық-ауық тасымалдаулар, тұрақты – жыл бойы жүзеге асырылады.
  • Аумақтық белгі – технологиялық (кәсіпорындар ішінде); қалалық, аудан-ішілік, қала маңындағы, қалааралық, ауданаралық, сондай-ақ өзіміз айналысатын халықаралық тасымалдау шеңберінде жүктерді тасымалдаудың тәсілі. Бұл Еуропа мен Қытайдан Қазақстан мен Ресейге тасымалдау.